Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi Editör Kurulu

 

Baş Editör:

Doç. Dr. Çeknas ERDİNÇ

[email protected]

ORCID:  0000-0003-1208-032X

Turkey

Konular: Sebze Yetiştirme ve Islahı

Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı

 

Dr. Öğr. Üyesi Çetin PALTA

[email protected]

ORCID: 0000-0002-5368-0172

Turkey

Konular:

Kurum: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı

 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan CAN

[email protected]

ORCID: 0000-0002-3276-0106

Turkey

Konular: Sebze Yetiştirme ve Islahı

Kurum: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Anabilim Dalı

Alan Editörleri

Prof. Dr. Adem AKSOY (Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, aaksoy@[email protected])

Prof. Dr. Babak Abdollahi MANDOULAKANİ (Urmia University, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Department of Plant Production and Genetics, Urmia, Iran, [email protected])

Prof. Dr. Hossein Shahsavand HASSANI (Shiraz University, College of Agriculture, Department of Agronomy and Plant Breeding, Iran, [email protected], [email protected])

Prof. Dr. Yusuf UÇAR (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, [email protected])

Prof.Dr.Nermin BİLGİÇLİ (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, [email protected] )

Prof.Dr.Atilla DURSUN (Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, [email protected])

Doç. Dr. Emre DEMİRER DURAK (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, [email protected])

Doç. Dr. Neşe OKUT (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, [email protected])

Doç. Dr. Serhat KARACA (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, [email protected])

Dr. Öğr. Üyesi Gamze PEKBEY (Yozgat Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, [email protected])

Dr. Öğr. Üyesi Gonca ÖZMEN ÖZBAKIR (Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, [email protected])

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TERİN (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, [email protected])

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zahid MALASLI (NEÜ, Ereğli Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, [email protected])

Dr.Öğr.Görevlisi Ali Tevfik UNCU (Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, [email protected])

Dr. Kazım GÜR (Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Bitki Yetiştirme Teknikleri Bölümü [email protected] )

Dr. Onur İleri, Eskişehir Osmangazi  Üniversitesi, Ziraat fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, [email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Aras Türkoğlu, Necmettin Erbakan üniversitesi, Ereğli Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, [email protected]

index index index