Yıl: 2022, Cilt: 2, Sayı: 2

Year: 2022, Vol.: 2, No.: 2


Editörden
Araştırma makalesi
Ispanakta Farklı Elektrik Akımı (dc) Uygulamalarının Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri

Muhammed Loay Ali, Suat Şensoy, Selma Bitik

Bazı Nitelikleri Kapya Biber Hatlarının Tswv'e Dayanın Düzeylerinin Belirlenmesi

Nora Allam, Gülbanu Kıymacı, Ünal Kal, Önder Türkmen

Karapınar (konya) Tuzcul Alanlarındaki Kuraklığa Dayanıklı, Mera Islahında Kullanılabilecek Bitkiler

Metin Armağan, Muhammet İslam Işık

Erken Kuraklık Stresinin Kırik Ekmeklik Buğdayın (triticum Aestivum L.) Çimlenme Ve Fide Büyüme Parametrelerine Etkisi

Aras Türkoğlu, Metin Tosun, Kamil Haliloğlu, Halit Karagöz

Konya Karapınar Koşullarında Şeker Mısır (zea Mays L.saccharata) Çeşitlerinin Taze Koçan Ve Hasıl Verimlerinin Belirlenmesi*

Dönay Yerlikaya Sümbül, Süleyman Soylu

index index index