Yıl: 2022, Cilt: 2, Sayı: 2

Year: 2022, Vol.: 2, No.: 2

Kapak

Araştırma Makalesi
Ispanakta Farklı Elektrik Akımı (DC) Uygulamalarının Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri

Suat Şensoy, Muhammed Loay ALİ, Selma BİTİK

Bazı Nitelikleri Kapya Biber Hatlarının TSWV'e Dayanın Düzeylerinin Belirlenmesi

Önder TÜRKMEN, nora allam, Gülbanu kıymacı, Ünal KAL

Karapınar (Konya) Tuzcul Alanlarındaki Kuraklığa Dayanıklı, Mera Islahında Kullanılabilecek Bitkiler

Metin Armağan, Muhammet İslam IŞIK

Erken Kuraklık Stresinin Kırik Ekmeklik Buğdayın (Triticum aestivum L.) Çimlenme ve Fide Büyüme Parametrelerine Etkisi

Aras Türkoğlu, Kamil Haliloğlu, Metin Tosun, Halit Karagöz

Konya Karapınar Koşullarında Şeker Mısır (Zea Mays L.Saccharata) Çeşitlerinin Taze Koçan ve Hasıl Verimlerinin Belirlenmesi*

Süleyman Soylu, Dönay Yerlikaya Sümbül

index index index