Yıl: 2022, Cilt: 2, Sayı: 1

Year: 2022, Vol.: 2, No.: 1

Kapak

Araştırma Makalesi
Determination of Herbicide Tolerance of Wheat (Triticum aestivum L.) for in vivo Selection

Aras Türkoğlu, Kamil Haliloğlu, Murat Aydın

Ispanak Populasyonlarının Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Önder TÜRKMEN, yeşim dal

Kuraklık stresine maruz bırakılan iki kabak (Cucurbita pepo L.) genotiplerinin kök büyüme ve element içeriklerin belirlenmesi

Fevzi Elbasan, Mehmet HAMURCU, Zuhal Zeynep AVSAROGLU, Ayşe Humeyra OMAY, Ayse TORUN, Fatma Gokmen YILMAZ

Sıcak Suya Daldırma İşleminin Kalite Özellikleri ve Kuruma Kinetiği Parametrelerine Etkisi: Mor Havuç Örneği

MUHAMMED TAŞOVA, Burcu AKSÜT, Samet Kaya DURSUN

Konya ekolojik koşullarında farklı dolmalık hibrit biber çeşidi adaylarının verim, kalite ve bazı morfolojik özelliklerinin belirlenmesi

necibe kayak, Önder TÜRKMEN, yeşim dal, Banu Çiçek Arı, Ünal KAL, Musa Seymen

index index index