Yıl: 2022, Cilt: 2, Sayı: 1

Year: 2022, Vol.: 2, No.: 1


Editörden
Araştırma makalesi
Determination Of Herbicide Tolerance Of Wheat (triticum Aestivum L.) For İn Vivo Selection

Kamil Haliloğlu, Aras Türkoğlu, Murat Aydın

Ispanak Populasyonlarının Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Yeşim Dal, Önder Türkmen

Kuraklık Stresine Maruz Bırakılan İki Kabak (cucurbita Pepo L.) Genotiplerinin Kök Büyüme Ve Element İçeriklerin Belirlenmesi

Mehmet Hamurcu, Fevzi Elbasan, Zuhal Zeynep Avsaroglu, Ayşe Humeyra Omay, Ayse Torun, Fatma Gokmen Yılmaz

Sıcak Suya Daldırma İşleminin Kalite Özellikleri Ve Kuruma Kinetiği Parametrelerine Etkisi: Mor Havuç Örneği

Burcu Aksüt, Samet Kaya Dursun, Muhammed Taşova

Konya Ekolojik Koşullarında Farklı Dolmalık Hibrit Biber Çeşidi Adaylarının Verim, Kalite Ve Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Necibe Kayak, Banu Çiçek Arı, Yeşim Dal, Ünal Kal, Musa Seymen, Önder Türkmen

index index index