Yıl: 2022, Cilt: 2, Sayı: 1

Year: 2022, Vol.: 2, No.: 1


Editörden
Araştırma makalesi
Determination Of Herbicide Tolerance Of Wheat (triticum Aestivum L.) For İn Vivo Selection

Aras Türkoğlu, Kamil Haliloğlu, Murat Aydın

Ispanak Populasyonlarının Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Yeşim Dal, Önder Türkmen

Kuraklık Stresine Maruz Bırakılan İki Kabak (cucurbita Pepo L.) Genotiplerinin Kök Büyüme Ve Element İçeriklerin Belirlenmesi

Mehmet Hamurcu, Fevzi Elbasan, Zuhal Zeynep Avsaroglu, Ayşe Humeyra Omay, Ayse Torun, Fatma Gokmen Yılmaz

Muhammed Taşova, Burcu Aksüt, Samet Kaya Dursun

Konya Ekolojik Koşullarında Farklı Dolmalık Hibrit Biber Çeşidi Adaylarının Verim, Kalite Ve Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Necibe Kayak

index index index