Yayın İçeriği

Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi orijinal bilimsel yayınları içerir. Editöryal çalışmalar hariç yayımlanan tüm makaleler çift taraflı kör akran değerlendirmesi sürecine tabidir.

Amaç ve Kapsam
Derginin amacı, bilimsel öneme sahip yüksek kaliteli yayınlar yayınlayarak bilime katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, tarım bilimlerinde Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği (Tarımsal Yapılar ve Sulama), Çevre Bilimleri, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri, Tarımsal Biyoteknoloji, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni alanlarında özgün araştırma makaleleri ve derlemeler yayınlanır. Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi ilgili tüm alanlarında makaleler yayınlamayı amaçlayan, bağımsız, çift kör hakemli, açık erişimli ve çevrimiçi yayın yapan bir dergidir. Makaleler, daha önce yayınlanmamış veya başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal verileri açıklamalıdır. Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi gönderim kurallarına ve dergi kapsamına uygun görülen yazılar alanında uzman en az iki hakeme bilimsel değerlendirme için gönderilir. Uygunluğunu tartışan Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi Editör Kurulu üyeleri, daha sonra her bir gönderiye ilişkin hakemlerin yorumlarını dikkate alır. Gönderilen tüm yazılar için nihai karar Baş Editör'e aittir. Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi’nin Yayın Kurulu, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" kriterlerine uymayı taahhüt eder.

Konu Kategorisi:
Tarım Bilimleri:

Anahtar Kelimeler:
Agronomi, Bahçe bitkileri, Bitki bilimleri, Biyoteknoloji&uygulamalı mikrobiyoloji, Çevre bilimleri, Entomoloji/zararlı kontrolü, Gıda bilimi ve teknolojisi, Hayvan bilimi, Mikoloji, Tarım, Tarım ekonomisi&politika, Tarımsal mühendislik, Toprak bilimi, Viroloji

Agriculture, Agricultural economics&policy, Agricultural engineering, Agronomy, Animal sciences, Biotechnology&applied microbiology, Environmental sciences, Entomology/pest control, Food science&technology, Horticulture, Mycology, Plant sciences, Soil science, Virology

Yayın Dili
Tam Metin Yayın Dili:
•              Birincil Dil: Türkçe
•              İkincil Dil: İngilizce
İngilizce ve Latin Alfabesiyle Yazılan İçerik:
•              Makale Başlığı: Türkçe & İngilizce
•              Yazar Adı: Türkçe (Latin Alfabesinde)
•              Yazar Adresi: Türkçe (Latin Alfabesinde)
•              Anahtar Kelimeler: Türkçe & İngilizce
•              Kaynakça: Türkçe (Latin Alfabesinde)
Tam Metin: Türkçe (Latin Alfabesinde)

Makale Başvuruları
Gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar değerlendirmeye kabul edilir.

Okur Kitlesi
Hedef okuyucu kitlesi; tarımın her alanı ile meslek mensupları, uzmanlar, araştırmacılar, uzmanlık ve doktora öğrencileri yanı sıra bu alanla ilgili öğrencileridir. Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi sürekli mesleki gelişim ve araştırma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefler.

Ücret Politikası
Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için hiçbir ad altında işleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi yayın politikaları gereği sponsorluk ve reklam da kabul etmemektedir. Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi’nin tüm giderleri Ereğli Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından karşılanmaktadır.


Telif Hakkı
Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi’nde yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarına aittir. Yazarlar gönderdikleri fikri eserin, Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi tarafından Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayımlamasına izin verirler.

Makalelerin Özgünlüğü

Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi, daha önce başka bir yerde yayımlanan çalışmaları kabul etmez.
 

index index index