Editörden

Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Ziraat Fakültesi’nin yayın organıdır. Ulusal bilimsel bir dergi olan Ereğli Tarım Bilimleri 2021 yılından beridir yılda iki sayı olarak Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır.

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazılar, derginin amaç ve kapsamına uygun içerikte olup daha önce başka bir dergide yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makalelerin formatı dergi editör kurulu tarafından onaylanan yazım kurallarına göre düzenlenmelidir. Yayın kurulu, hakem kurulu tarafından yayın koşullarına uygun bulunmayan yazıları yayımlamamak, düzeltmek üzere yazarına geri vermek, biçimce düzenlemek ve düzeltmek ya da kısaltmak yetkisindedir. Gönderilen yazılar yayınlansın yayınlanmasın iade edilmez. Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi’nde hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanılmaktadır. Dergiye gönderilen yazılar için telif devir hakkı formu doldurulmalıdır.

index index index