DetermInatIon Of Tswv ResIstance Levels Of Some PropertIes Of CapIa Pepper LInes.

Domates lekeli solgunluk virüsü (TSWV) dünyada biber üretimini sınırlayan ve ekonomik kayıplara neden olan bir viral hastalık etmenidir. TSWV’ye dayanıklılığı kontrol eden gen (Tsw) birçok Capsicum chinense biber genotipinde (‘PI 152225’, ‘PI 159236’, ‘CNPH 275’ ‘C00943’ve ‘7204’) tespit edilerek 10. kromozomda haritalanmış ve kültür çeşitlerine (Capsicum annum) aktarılmıştır. Sw-5’in homoloğu haritalanamamasına rağmen fenotipik olarak benzer genler domateste vardır, birçok Sw5 homoloğu hem domotes hem biberde benzer bölgelerde bulunmuştur. Tsw ve Sw5 arasındaki ilşki TSWV’nin genetik çalışmaları yoluyla incelenmiştir. Viral kökenli bu patojen ile mücadelede en etkili ve çevreci yol dayanıklı çeşit kullanmaktır. Çalışmamızda S3 kademesinde 40 adet genotipin domates lekeli solgunluk virüsü (tswv)' e karşı dayanım düzeyleri incelenmiştir.Moleküler çalışmalarda SCAR markörü kullanılmıştır. Genotiplerin 5 adet homozigot dayanım (RR), 15 adet hassas (rr), 20 adet heterozigot dayanıklı (Rr) olarak tespit edilmiştir.

Nora Allam,Gülbanu Kıymacı,Ünal Kal,Önder Türkmen

  •  Year : 2022
  •  Vol : 2
  •  No : 2
  •  Page : 62-66
ÖZ

Tomato spotted wilt virus (TSWV) is a viral disease agent that limits pepper production and causes economic losses in the world. The gene controlling resistance to TSWV (Tsw) has been detected in many Capsicum chinense pepper genotypes ('PI 152225', 'PI 159236', 'CNPH 275''C00943', and '7204') and mapped on chromosome 10 it has been mapped to cultivars (Capsicum annum). Although the homolog of Sw-5 could not be mapped, phenotypically similar genes are present in tomatoes, with many Sw5 homologs found in similar regions in tomatoes and pepper. The relationship between Tsw and Sw5 has been studied through genetic studies of TSWV. The most effective and environmentally friendly way to combat this viral pathogen is to use resistant varieties. Our study investigated the resistance levels of 40 genotypes at S3 stage against tomato spotted wilt virus (TSWV) investigated. SCAR marker was used in molecular studies. Genotypes were determined as 5 homozygous resistant (RR), 15 sensitive (rr), and 20 heterozygous resistants (Rr).

 

Domates lekeli solgunluk virüsü (TSWV) dünyada biber üretimini sınırlayan ve ekonomik kayıplara neden olan bir viral hastalık etmenidir. TSWV’ye dayanıklılığı kontrol eden gen (Tsw) birçok Capsicum chinense biber genotipinde (‘PI 152225’, ‘PI 159236’, ‘CNPH 275’ ‘C00943’ve ‘7204’) tespit edilerek 10. kromozomda haritalanmış ve kültür çeşitlerine (Capsicum annum) aktarılmıştır. Sw-5’in homoloğu haritalanamamasına rağmen fenotipik olarak benzer genler domateste vardır, birçok Sw5 homoloğu hem domotes hem biberde benzer bölgelerde bulunmuştur. Tsw ve Sw5 arasındaki ilişki TSWV’nin genetik çalışmaları yoluyla incelenmiştir. Viral kökenli bu patojen ile mücadelede en etkili ve çevreci yol dayanıklı çeşit kullanmaktır. Çalışmamızda S3 kademesinde 40 adet genotipin domates lekeli solgunluk virüsü (tswv)' e karşı dayanım düzeyleri çalışmalarda SCAR markörü kullanılmıştır. Genotiplerin 5 adet homozigot dayanım (RR), 15 adet hassas (rr), 20 dayanıklı (Rr) olarak tespit edilmiştir

  • Conflict of interest
Correspondence Address : Nora Allam, selçuk üniversitesi fen fakültesi Bahçe bitkileri
Email : [email protected]
Cite this Article As : Allam, N., Kıymacı, G., Kal, Ü. & Türkmen, Ö. (2022). Bazı Nitelikli Kapya Biber Hatlarının TSWV'ne Dayanım Düzeylerinin Belirlenmesi, Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi, 2(2), 62-66

Description : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
DetermInatIon Of Tswv ResIstance Levels Of Some PropertIes Of CapIa Pepper LInes., Research Article,
, Vol. 2(2)
Received : 17.11.2022, Accepted : 31.12.2022 , Published Online : 31.12.2022
Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi
ISSN: ;
E-ISSN: 2822-4167 ;
index index index