DetermInatIon Of Some QuantItatIve CharacterIstIcs Of Fresh And PInto Bean Genotypes Collected In ErzIncan ProvInce

Taze ve barbunya genotiplerinin bazı kantitatif özelliklerinin belirlenmesi

Halil İbrahim Öztürk,Atilla Dursun

  •  Year : 2023
  •  Vol : 3
  •  No : 1
  •  Page : 24-32
ÖZ

Plant genetic resources constitute the most valuable resources of countries. It is of great importance to determine the quantitative characteristics of these resources and to use them in breeding studies in this direction. In order to determine some quantitative characteristics of red kidney beans and green bean genotypes widely grown in Erzincan, 71 bean genotypes (41 kidney beans and 30 fresh) and four commercial varieties (Aleyna, Gina, Perolar and Serra) were examined. Quantitative properties such as Emergence time, First and 50% flowering time, Flowering time, Pod formation time, Pod formation time, Fresh pod ripening and harvest time, Seed harvest time, Pod length, Pod width, 1000 seed weight, Number of pods per plant, Green pod weight , Number of seeds per pod, Thickness of pods (mm), Yield of pods per plant (g), Number of seeds per plant (number), Seed yield per plant (g) and pod yield per decare (kg/da) were examined in the research. According to the statistical analyzes, it was determined that the genotypes differed at the level of 1% in terms of quantitative characteristics.

 

Bitki genetik kaynakları ülkelerin en değerli kaynaklarını meydana getirmektedir. Bu kaynakların arasındaki kantitatif özelliklerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda ıslah çalışmalarında kullanılması büyük önem arz etmektedir. Erzincan’da yaygın yetiştiriciliği yapılan barbunya ve taze fasulye genotiplerinin bazı kalitatif özelliklerinin belirlenmesi amacıyla toplanan 71 fasulye genotipi (41 barbunya ve 30 taze) ile dört ticari çeşit (Aleyna, Gina, Perolar ve Serra) incelenmiştir.
Yapılan istatiksel analizlere göre, genotiplerin kantitatif özellikler bakımdan %1 seviyesinde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

  • Conflict of interest
Correspondence Address : Halil İbrahim Öztürk, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Eczane Hizmetleri
Email : [email protected]
Cite this Article As : Öztürk, H.İ., Dursun, A. (2023). Determination of Some Quantitative Characteristics of Fresh and Pinto Bean Genotypes Collected in Erzincan Province, Ereğli Journal of Agricultural Sciences, 3(1), 24-32.

Description : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
DetermInatIon Of Some QuantItatIve CharacterIstIcs Of Fresh And PInto Bean Genotypes Collected In ErzIncan ProvInce, Research Article,
, Vol. 3(1)
Received : 31.05.2023, Accepted : 30.06.2023 , Published Online : 30.06.2023
Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi
ISSN: ;
E-ISSN: 2822-4167 ;
index index index