DetermInatIon Of Root Structures And Element Contents Of Two PumpkIns (cucurbIta Pepo L.) Genotypes Under Drought Stress

Kuraklık stresine maruz bırakılan iki kabak (Cucurbita pepo L.) genotiplerinin kök büyüme ve element içeriklerin belirlenmesi

Mehmet Hamurcu,Fevzi Elbasan,Zuhal Zeynep Avsaroglu,Ayşe Humeyra Omay,Ayse Torun,Fatma Gokmen Yılmaz

  •  Year : 2022
  •  Vol : 2
  •  No : 1
  •  Page : 25-31
ÖZ

This study evaluated the effects of two different pumpkin genotypes (C-26 and C-27) on root growth parameters and some nutrition element concentrations under drought stress conditions. The research was carried out in five replications. Both genotypes are negatively affected by drought stress. However, it was determined that the C-26 genotype showed a more significant decrease in root growth rates than C-27 (48%). However, while was an increase in root fresh and dry weights in the C-26 genotype, there were decreases in the C-27 genotype compared to the control. A proportionally more significant decrease in Ca, Mg, and Na contents in the C-26 genotype was observed with drought stress. In the amount of K, the C-27 genotype showed a significant decrease compared to C-26. Having information about the contents of plant nutrients in drought conditions in plants with economic potential such as zucchini can help control plants' growth and development under these conditions.

 

Bu çalışmada, iki farklı kabak genotipinin (C-26 ve C-27) kuraklık stresi koşullarında kök büyüme parametreleri ve bazı besin elementi konsantrasyonları üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Araştırma beş tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. Her iki genotip de kuraklık stresinden olumsuz etkilenmiştir. Ancak C-26 genotipinin kök büyüme oranlarında C-27'ye göre daha belirgin bir (48%) düşüş gösterdiği tespit edilmiştir. Ancak, C-26 genotipinde kök yaş ve kuru ağırlıklarında artış olurken, C-27 genotipinde kontrole göre düşüşler olmuştur. Kuraklık stresi ile C-26 genotipinde Ca, Mg ve Na içeriklerinde önemli bir azalma olduğu görülmüştür. K miktarında, C-27 genotipi, C-26'ya göre daha fazla bir düşüş göstermiştir. Kabak gibi ekonomik potansiyele sahip bitkilerde kuraklık koşullarında bitki besin elementlerinin içerikleri hakkında bilgi sahibi olunması, bu koşullar altında bitkilerin büyüme ve gelişmesini kontrol etmeye yardımcı olabilir.

  • Conflict of interest
Correspondence Address : Mehmet Hamurcu, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BİTKİ BESLEME
Email : [email protected]
Cite this Article As : Hamurcu, M., Elbasan, F., Avsaroglu, Z.Z., Omay, A.H., Torun, A. & Yilmaz, A.G. (2022). Determination of Root Structures and Element Contents of Two Pumpkins (Cucurbita pepo L.) Genotypes Under Drought Stress, Eregli Journal of Agricultural Science, 2(1), 25-31.

Description : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
DetermInatIon Of Root Structures And Element Contents Of Two PumpkIns (cucurbIta Pepo L.) Genotypes Under Drought Stress, Research Article,
, Vol. 2(1)
Received : 17.06.2022, Accepted : 30.06.2022 , Published Online : 30.06.2022
Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi
ISSN: ;
E-ISSN: 2822-4167 ;
index index index