Determination Of Herbicide Tolerance Of Wheat (triticum Aestivum L.) For İn Vivo Selection

Aras Türkoğlu, Kamil Haliloğlu, Murat Aydın

Ispanakta Farklı Elektrı·k Akımı(dc) Uygulamalarının Bı·tkı· Gelı·şı·mı· Üzerı·ne Etkı·leri

Muhammed Loay Ali, Suat Şensoy, Selma Bitik

Erken Kuraklık Stresinin Kırik Ekmeklik Buğdayın (triticum Aestivum L.) Çimlenme Ve Fide Büyüme Parametrelerine Etkisi

Aras Türkoğlu, Metin Tosun, Kamil Haliloğlu, Halit Karagöz

index index index