Bazı Kavun Genotiplerinin Morfolojik Ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Necibe Kayak, Önder Türkmen

Erzincan İlinde Toplanan Taze Ve Barbunya Genotiplerinin Bazı Kantitatif Özelliklerinin Belirlenmesi

Halil İbrahim Öztürk, Atilla Dursun

index index index