Determination Of Herbicide Tolerance Of Wheat (triticum Aestivum L.) For İn Vivo Selection

Aras Türkoğlu, Kamil Haliloğlu, Murat Aydın

Ispanakta Farklı Elektrı·k Akımı(dc) Uygulamalarının Bı·tkı· Gelı·şı·mı· Üzerı·ne Etkı·leri

Muhammed Loay Ali, Suat Şensoy, Selma Bitik

index index index