Determination Of Herbicide Tolerance Of Wheat (triticum Aestivum L.) For İn Vivo Selection

Kamil Haliloğlu, Aras Türkoğlu, Murat Aydın

Erken Kuraklık Stresinin Kırik Ekmeklik Buğdayın (triticum Aestivum L.) Çimlenme Ve Fide Büyüme Parametrelerine Etkisi

Aras Türkoğlu, Metin Tosun, Kamil Haliloğlu, Halit Karagöz

index index index