Erciş Üzüm Çeşidinde Bağ Küllemesi Hastalığına (erysiphe Necator Schwein) Karşı Mücadele Olanakları

Esra Yıldırım, Semra Demir, Gökhan Boyno

Determination Of Herbicide Tolerance Of Wheat (triticum Aestivum L.) For İn Vivo Selection

Kamil Haliloğlu, Aras Türkoğlu, Murat Aydın

Erzincan İlinde Toplanan Taze Ve Barbunya Genotiplerinin Bazı Kantitatif Özelliklerinin Belirlenmesi

Halil İbrahim Öztürk, Atilla Dursun

Farklı Düzeylerde Su Kısıntısı Uygulamalarının Kinoa Bitkisinin Bazı Verim Parametreleri Üzerine Etkisi

Şefik Tüfenkçi

Konya Ekolojik Koşullarında Farklı Dolmalık Hibrit Biber Çeşidi Adaylarının Verim, Kalite Ve Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Necibe Kayak, Banu Çiçek Arı, Yeşim Dal, Ünal Kal, Musa Seymen, Önder Türkmen

Konya Karapınar Koşullarında Şeker Mısır (zea Mays L.saccharata) Çeşitlerinin Taze Koçan Ve Hasıl Verimlerinin Belirlenmesi*

Dönay Yerlikaya Sümbül, Süleyman Soylu

index index index