Erken Kuraklık Stresinin Kırik Ekmeklik Buğdayın (triticum Aestivum L.) Çimlenme Ve Fide Büyüme Parametrelerine Etkisi

Aras Türkoğlu, Metin Tosun, Kamil Haliloğlu, Halit Karagöz

index index index