Ispanakta Farklı Elektrik Akımı (dc) Uygulamalarının Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri

Muhammed Loay Ali, Suat Şensoy, Selma Bitik

Erken Kuraklık Stresinin Kırik Ekmeklik Buğdayın (triticum Aestivum L.) Çimlenme Ve Fide Büyüme Parametrelerine Etkisi

Aras Türkoğlu, Metin Tosun, Kamil Haliloğlu, Halit Karagöz

index index index