AMAÇ

Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Ziraat Fakültesi tarafından 2021 yılı Mart ayında kurulmuş ve yayın hayatına Konya’da bulunan merkezimizde devam etmekte olan ulusal hakemli bir dergidir. Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanmakta olan dergi Tarım Bilimleri alanında uygulamalı çalışmaların yer aldığı ULUSAL HAKEMLİ bir dergidir. Özellikle; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği (Tarımsal Yapılar ve Sulama), Çevre Bilimleri, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri, Tarımsal Biyoteknoloji, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni alanlarında araştırma ve incelemeye dayalı özgün makaleleri, bilimin evrensel ilke ve değerlerine bağlı bir şekilde yayımlamaktır. Belirlenen alanlarda çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, güncel ve özgün değerleri olan orijinal araştırma makaleleri ve derleme makaleleri türlerinde yazıları yayımlayarak Tarım Bilimleri alanındaki bilimsel çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

 

KAPSAM

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Ziraat Fakültesi bünyesinde yılda iki kez yayınlanacak olan Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi ulusal hakemli ve bilimsel içerikli resmi bir yayın organıdır. Dergimizde hazırlanan ve daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye eşzamanlı olarak sunulmamış, Tarım Bilimleri ile ilişkilendirilen veya bu alanın temel ekseninde disiplinler arası alanlarda yazılmış araştırma makaleleri, teknik not, derleme türü bilimsel nitelikli araştırma yazıları yayınlanmaktadır.

index index index