PhysIologIcal And GenetIc BasIs Of Shelf LIfe And Flavor In Melon

Kavunda Kalite Parametreleri

Nursal Koca

  •  Year : 2023
  •  Vol : 3
  •  No : 1
  •  Page : 33-42
ÖZ

Melon, which is in the cucumis genus of the Cucurbitaceae family and an annual herbaceous plant is an economically precious species grown in the world and in Turkey. With the increase in world population, changes in consumer demands- especially increasing interest in products with high quality characteristics such as taste and flavour- led the studies on fruit quality characteristics. The affordability of the melon fruit, which has an important and economical share in Turkey, depends on its characteristics such as color, taste and flavour. These characteristics are among the main determinants of fruit quality perceived by consumers. Considering these factors, long shelf life is also important in terms of preserving these properties.

The purpose of the review, is to give direction to studies on fruit quality characteristics in order to return to the tastes lost by both consumers and producers, to ensure the preservation of (species-specific) characteristics in melon varieties, to contribute to the examination of the physiological and genetic mechanisms of factors such as taste, aroma and shelf life in order to grow new cultures with high quality and long shelf life. For this purpose, the studies carried out on the subject in recent years have been discussed.

 

Cucurbitaceae familyasının Cucumis cinsi içerisinde yer alan Kavun (C. melo), tek yıllık otsu bir bitki olup, Dünyada ve Türkiye’de yetiştirilen ekonomik anlamda değerli bir türdür. Dünya nüfusunun artışıyla beraber, tüketici taleplerindeki değişiklikler özellikle tat, aroma gibi kalite özellikleri yüksek olan ürünlere olan ilginin artması meyve kalite özellikleri ile ilgili çalışmalara yön vermektedir. Türkiye açısından da önemli ve ekonomik bir paya sahip olan kavun meyvesinin satın alınabilirliği renk, tat, aroma gibi özelliklerine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu özellikler tüketiciler tarafından algılanan meyve kalitesinin başlıca belirleyicilerindendir. Bu unsurlar dikkate alındığında raf ömrünün uzun olması da bu özellikleri korunması açısından önemlidir.

Derlemenin amacı hem tüketicilerin hem üreticilerin kaybettikleri tatlara dönüş sağlamak için meyve kalite özellikleri üzerine yapılacak çalışmalara kaynak oluşturmak, kavun çeşitlerindeki türe özgü özelliklerin korunmasını sağlamak, yüksek kalite ve uzun raf ömrüne sahip yeni kültürlerin yetiştirilmesini için tat, aroma, raf ömrü gibi unsurların fizyolojik ve genetik mekanizmasının incelenip ıslah çalışmalarına katkı sağlamaktır. Bu amaçla son yıllarda konuya ilişkin yapılan çalışmalar ele alınmıştır.

  • Conflict of interest
Correspondence Address : Nursal Koca, Kırıkkale Üniversitesi Delice MYO Organik Tarım Programı
Email : [email protected]
Cite this Article As : Koca, N. (2023). Kavunda Raf Ömrü ve Aromanın Fizyolojik ve Genetik Temelleri, Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi, 3(1), 33-42.

Description : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
PhysIologIcal And GenetIc BasIs Of Shelf LIfe And Flavor In Melon, Review,
, Vol. 3(1)
Received : 24.11.2022, Accepted : 30.06.2023 , Published Online : 30.06.2023
Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi
ISSN: ;
E-ISSN: 2822-4167 ;
index index index