Contents

Kapak
Research Article
Kereste Dışı Orman Ürünlerinin Melut Bölgesindeki Yerel Halkın Geçim Kaynaklarına Rolü, Upper Nile Eyaleti, Güney Sudan
Role Of Non-TImber Forest Products To Local People LIvelIhoods In Melut Area, Upper NIle State, South Sudan

Shadad Wani Lado Worja

Ereğli/konya Bölgesindeki Tarım Arazilerinin Evapotranspirasyonun Verilerinin Uydu Görüntüleriyle İncelenmesi
InvestIgatIon Of EvapotranspIratIon Of AgrIcultural Lands In EreğlI/konya RegIon WIth SatellIte Images

Sevim Seda Yamaç

Kuru Fasulye Üretimi Yapan Tarım İşletmelerinin Sermaye Yapısı Ve Dağılımı; Çumra İlçesi Örneği
CapItal Structure And DIstrIbutIon Of AgrIcultural EnterprIses ProducIng Dry Beans; Cumra DIstrIct Example

Fatma Çiftci, Cennet Oğuz, İsmail Çiftci

Erzincan İlinde Toplanan Taze Ve Barbunya Genotiplerinin Bazı Kantitatif Özelliklerinin Belirlenmesi
DetermInatIon Of Some QuantItatIve CharacterIstIcs Of Fresh And PInto Bean Genotypes Collected In ErzIncan ProvInce

Halil İbrahim Öztürk, Atilla Dursun

Review
Kavunda Raf Ömrü Ve Aromanın Fizyolojik Ve Genetik Temelleri
PhysIologIcal And GenetIc BasIs Of Shelf LIfe And Flavor In Melon

Nursal Koca

index index index